Členské příspěvky 2018

Členská schůze dne 10.12.2017 rozhodla o zvýšení členského příspěvku na 700,- Kč a zavedení systému zálohy za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 500,- Kč.

Děti, důchodci a členové se ZPS platí nově členský příspěvek ve výši 400,- Kč a záloha za neodpracované hodiny se k němu nevybírá.

Částku 700 + 500 posílejte na účet ZKO Smržovka 183604391/0300, do poznámky uveďte své jméno.

Připomínáme členům nutnost uhradit členský příspěvek (včetně zálohy) do 31.12.2017.