Členské příspěvky 2018

PŘIPOMÍNÁME – kdo ještě nezaplatil členské příspěvky na rok 2018 – zašlete na účet 183604391/0300 NEJDÉLÉ do 10.1.2018 !!!

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018
Členská schůze dne 10.12.2017 rozhodla o zvýšení členského příspěvku na 700,- Kč a zavedení systému zálohy za neodpracované hodiny ve výši 500,- Kč.
Částku 700 + 500 posílejte na účet ZKO Smržovka 183604391/0300, do poznámky uveďte své jméno.
Děti, důchodci a členové se ZPS platí nově 400,- Kč a záloha za neodpracované hodiny se za ně nevybírá.
Připomínáme členům nutnost uhradit členský příspěvek (včetně zálohy) do 31.12.2017.